Xin lỗi anh chỉ là thằng bán thang nhôm Hàn quốc

Xin lỗi anh chỉ là thằng bán thang nhôm Hàn quốc

XIN LỖI ! A CHỈ LÀ THẰNG BÁN THANG

Mỗi năm hoa đào nở 
Lại thấy thằng bán thang
Lang thang tìm đồ rẻ 
Bên phố đông người qua

Bao nhiêu người xúm xít 
Mua vàng với đô la 
Thằng bán thang lặng lẽ 
Mua dưa với mua cà

Nhưng mỗi năm mỗi vắng 
Tiền lương trượt giá nhiều 
Thằng bán thang lo lắng 
Ra giêng lấy gì tiêu

Thằng bán thang vẫn ngồi 
Qua đường ko ai hay 
Nhẩm tính gà mấy giá 
Giật mình , thôi rau chay

Năm nay đào lại nở 
Vẫn thằng bán thang ấy 
Lang thang trên hè phố 
Thang rẻ giờ ai mua ?

Hotline: 0986901111