1. Tài khoản công ty

Đơn vị thụ hưởng : Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Minh Quang  Đại Thành

Tài Khoản: 077 1100 XXX XXXX

Tại : Ngân hàng TMCP quân đội – Chi nhánh Điện Biên Phủ - Thành phố Hà nội


Thông tin tài khoản cá nhân

1. Lê Huy Minh
Tk :
0021  000  410  XXXXXXXX
Ngân hàngVietcombank chi nhánh Hà nội

2. Lê Huy Minh
- Tk :
2111 0000 423 XXXXXXXX
- Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội

3.Lê Huy Minh
- Tk :
14402 0541 XXXXXXXXX
- Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi nhánh Bắc Hà nội  , Tp Hà Nội

4.Lê Huy Minh
- Tk :
07701 6690 XXXXXXXXX
- Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Điện Biên Phủ , Hà Nội

 

 

Hotline: 0986901111