Thị trường thang nhôm như bản tango, lùi 1 bước để tiến 2 bước

Thị trường thang nhôm như bản tango, lùi 1 bước để tiến 2 bước

Thị trường thang nhôm năm nay đói lắm ông giáo ạ, không phải đói về chủng loại, về sản lượng, nhà cung cấp mà đói ở cái phần đút vào túi mình đó Ông giáo, bởi năm nay có thêm thang nhôm " thực dân " tràn vào bắn phá nát thị trường mất rồi

Từ khi có cái cuộc cách mạng 4.0 gì đó tràn vào làm thị trường nó mở toang cho dân bản Ca vờ những cái tốt đẹp của nước khác và nó cũng mang lại những cơn gió độc làm cảm cúm suốt ngày phải bôi Dầu cao con hổ

Thị trường thang nhôm như bản tango

Lúc thăng, lúc trầm, lúc lùi, lúc tiến, nên với những nhà kinh doanh thang nhôm chân chính trong lúc này, thời điểm này nên lùi 1 bước để tiến 2 bước để tính toán đại sự sau này

Thị trường thang nhôm như bản tango, lùi 1 bước để tiến 2 bước

Nhưng khi đã nhẫn nhịn chịu lùi 1 bước để dễ thở hơn, để nhìn nhận lại xem mình cần nên phải làm gì tiếp theo để chống thực dân

Nhưng thị trường thang nhôm Hàn quốc cạnh tranh không phải là mơ

Nếu ta lùi một bước thì bọn chúng sẽ tiến 100 bước chứ không phải tiến 2 bước, nên các nhà buôn thang nhôm chân chính lâu nay nên Đoàn kết lại và "Đánh chết mẹ chúng nó đi " để chúng nó biết quân ta đang ở đâu, bởi trước đây thị trường thang nhôm do chúng ta dẫn dắt, nhưng vì coi thường đối thủ và chưa có cách phòng thủ đúng cách nên với để đối thủ trong " phút mốt " tạm thời vượt mặt 

Kinh doanh khi Tiến - Lùi cũng là một kế sách hay để làm cho đối thủ không biết những bước tiếp theo của chúng ta là gì để ủ mưu. Nên với ta lúc này tạm lùi vài bước cũng là thượng sách, và khi nào cơ hội chín muồi sẽ trở lại lợi hai hơn xưa để úp sọt bọn chúng chết không kịp ngáp.

 

 

Hotline: 0986901111