Bạn ơi hãy đến với thang nhôm Joongang

Bạn ơi hãy đến với thang nhôm Joongang

Bạn ơi hãy đến với thang nhôm Joongang

Hình ảnh : Thang nhôm Joongang top 10 thương hiệu nổi tiếng

Bạn ơi hãy đến Joongang chúng tôi

Có rừng thang nhôm cao tít chân trời
Nghe sóng vỗ dạt dào biển cả
Thang nghiêng nghiêng thang thẳng lên trời
Thang vươn cánh vượt sóng ra ngoài khơi
Trên công trường thang ngoi lên sáng ngời

Joongang đất nước quê hương chúng tôi
Có hàng thang nhôm xa tít chân trời
Người nguời cần nhà nhà cần 
Dáng thang nhôm đang tuổi yêu đời
Thang lai láng rộng lớn như biển khơi
Với chất nhôm dựng nên đất trời

Joongang đã đến quê hương chúng tôi
Thang nhôm, thang rút, trông trắng chân trơif
Nhà nhà thang, người người thang
Tiếng ai kêu " thang hỡi đâu rồi "
Công trường đó, thẳng cánh bay cò bay
Thang nhôm về, làng quê sáng rồi

Joongang yêu dấu yêu như đứa con
Tiền đổ về đây qua những đơn hàng
Mùa thang tới, nguồn sống dâng sục sôi
Joongang ơi, luôn luôn sáng ngời

Hotline: 0986901111