Tất cả tin tức

( Có tất cả 1 bài viết )

Thang nhôm xây tổ ấm

Đời người có mấy việc lớn: tậu xe, lấy vợ, làm nhà trong ba việc đó thiệt là khó thay, nhưng đánh giá lại ba việc trên đều Không Khó bởi vì thấy ai cuối cùng cũng hoàn thành được cho...

Hotline: 0986901111